u kitap:

Akçakale Hapishanesinin bir nev’i meyvesi ve hatırasıdır. Hapis gün-lerinde tahkik ve temyizi, İslâm hattından yeni yazıya 08.01.2002 başlandı, 21.04.2002 de sona erdi.

Bu tercümemizin yeniden tahkikli tarzda yazılışı, Hapishane Baş İnfaz Me’muru ve idarecisi uhrevî kardeşim muhterem H. Mustafa Akdo-ğan Bey’in müzahereti ve kolaylıklar göstermesi sayesinde olmuştur.

Abdülkadir BADILLI


Yükleniyor...