Asâ-yı Musa'dan İkinci Kısım

Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi

Onbir Hüccet-i İmaniyedir


Bu risaleyi Ankara ehl-i vukufu çok takdir ettikleri gibi; bu defa da beraetimize ehemmiyetli bir sebeb ve küfr-ü mutlakı kıran en keskin ve yüksek ve kuvvetli bir hüccet-i katıa ve bürhan-ı bahirdir.

Said Nursî

* * *


Yükleniyor...