Toplama yardım sayfası

Toplama Risale-i Nurun tamamından muhtelif cümle ve paragrafları tek bir paket altında toplayarak tahkikî çalışma metodudur
 

NASIL YAPILIR?

Kitap okuma sayfasından sol menüde bulunan toplama sekmesine giderek, yeni bir toplama oluşturun Bu toplama paketine eklemek istediğiniz kitapları kitap ekle menüsüyle açarak toplamaya dahil etmek istediğiniz metinleri bulunuz Metini seçtiğinizde aşşağıda açılan seçim menüsünden toplama seçeneğine tıklayınız Böylelikle seçtiğiniz metin toplama paketine eklenmiş olacak, isterseniz bu pakete dahil ettiğiniz metini pdf olarak çıktı alabilirsiniz.

ÜSTADIN TOPLAMAYA DAİR TAVSİYELERİ

        Elcevab: Sebebi ise; Risale-i Nur, yüze yakın din tılsımlarını ve hakaik-i Kur'aniyenin muammalarını hall ve keşfetmiştir ki; her bir tılsımın bilinmemesinden çok insanlar şübehata ve şükûke düşüp, tereddüdlerden kurtulamayıp, bazan imanını kaybederdi. Şimdi bütün dinsizler toplansalar, o tılsımların keşfinden sonra galebe edemezler. Yirmisekizinci Mektub'daki İnayat-ı Seb'ada bir kısmına işaret edilmiş. İnşâallah bir zaman o tılsımlar, müstakil bir risalede cem' edilecek.

           (Kastamonu Lahikası - 209)

         Âhirzamana işaret eden hadîsin âhirinde مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ   âyetine dair iki dakika içinde ve hadîsin işaretini tashih ânında âni olarak mücmelen hatıra gelen işaret-i gaybiyenin gayet acelelik ile tevafuk-u cifrîsinde, zararsız bir küçük sehiv vuku' bulmuş idi. O vakitten beri daha ona dikkat etmemiştim. Bu defa, cidden ve hakikaten Mübarekler Heyeti'nin cem' ve te'lif ettikleri Lâhika Risalesi'nin o âyete dair fıkranın kitabetinde bir kasdî sehiv gördüm. O ihtardarane kasdî sehiv, benim kusurkârane sehvimi bildirdi. O çok müdakkik ve çok mübarekler heyetine beni çok minnetdar ve mesrur eyledi.

(Kastamonu Lahikası - 64)

        Bize gelen masum ve ümmilerin ve üstadlarının risalelerini, yedi cild olarak güzelce tasnif ettik. Masumların tevafuklu güzel parçaları bir cild ve ihtiyarların güzel parçaları içinde kahraman Şükrü'nün Mu'cizat-ı Ahmediye güzel nüshası içinde olarak ikinci cild. Yedi cildin herbirinin başında üçüncü sahifede gelen fıkra, medar-ı ibret olarak yazılmıştır. Umuma selâm.

         "Risale-i Nur'un küçük ve masum şakirdlerinin elli-altmış talebesinin ve kırk-elli ümmi mübarek ihtiyarların ve kıymetdar üstadlarının yazdıkları tevafuklu ve şirin nüshaları bize göndermişler. O parçaları yedi cild içinde cem'ettik.

(Kastamonu Lahikası - 120)

Eski toplama satırları çıktıda neden görünmüyor?

Uygulamanın 6.7.5'ten önceki versiyonunda eski menü tarzında oluşturulan toplamalarda metin seçimi yapılmıyor sadece konumlar kaydedilerek toplama paketlerinde satırlara tıklanarak ilgili yerlere gidilmesi sağlanıyordu. Metin seçimi yapılmadığı için çıktıya herhangi bir metin eklemek mümkün olmayacağından eski toplama satırları çıktıda görünmeyecektir.

Eski toplamadaki satırlara tıklayıp ilgili yerlere giderek seçim yapıp tekrar toplamaya ekleyebilirsiniz. Böylelikle toplamanız çıktı almaya müsait bir hale gelecektir

 

Yükleniyor...