Nifasda olan kadınların kanları kesildikten sonra, yıkanmadan önce cinsi mukarenet yapmaları haramdır. Her kadın hayız, istihaza ve nifasın ahkâmını öğrenmekle mükellefdir. Şayet kocası biliyorsa ondan öğrenir. Yoksa başkasından öğrenmek için kendisine izin verir. Kocasının izni olmadan zikir yapmak, vaaz dinlemek gibi şeyler için dışarı çıkması câiz değildir.

Hayız ve nifaslı olan bir kadın, gusül için su bulmazsa teyemmüm eder; gusül ile mübah olan her şey, teyemmüm ile de mübah olur.