gelmez. Süt, et, ekmek veya bunların parasını vermek kafi gelmez.

Yemek yerine altmış fakir ve miskine elbise giydirmekde caizdir.

Otuz kişiye yemek vermek, kalana da elbise giydirmek caiz değildir.HİZANE

Hizane, mümeyyiz olmayan çocuk veya çocuk hükmünde olan deli ve kötürümü gözetleyip terbiye etmektir.

Anne, doğum yaptıktan üç gün sonra çocuğuna süt vermeğe mecbur değildir. İsterse çocuğunu emzirir, isterse de emzirmez. Anne emzirmek istemediği taktirde görev çocuğun velisine düşer, çocuğu için bir mürebbiye arayıp ona vermekle mükelleftir. Tabii olarak masraf da kendisine (veliye) aittir. Ancak mürebbiye bulamaz veya ücreti verecek bir durumda olmazsa o zaman çocuğun annesi ona bakmaya mecburdur.

Çocuk bakım işi, aslında kadın işidir. Çünkü fıtratı buna daha müsaittir. Çocuğun annesiyle babası talâk ile birbirinden ayrılmışlarsa, annesi başkasıyla evlenmediği takdirde ona bırakılır. Şayet annesi ölmüşse, anne annesine, sonra sıra ile baba tarafından gelen annelere, sonra kız kardeşine, sonra teyzesine, sonra kardeşlerin kızlarına, sonra halasına verilir. Bunlardan hiç biri olmazsa babasına, ölmüşse dedesine teslim edilmelidir. Bakıma daha ehil olan kimse, bakmaktan imtina ederse bakım görevi onu takip eden kimseye devredilir. Çocuk temyiz çağına gelince muhayyerdir. Annesi ile babasından istediği kimsenin yanında kalır. Babası olmazsa annesi ile dedesi arasında muhayyerdir. Şayet birisini tercih eder, sonra ondan vazgeçip diğerini tercih ederse, dileği yerine getirilir. Şayet erkek çocuk babasını isterse münasip zamanda annesini ziyaret etmekten menedilemez. Çocuğun annesi de istediği zamanda çocuğunu ziyaret edebilir; onu men etmek caiz değildir. Haftada bir iki defa ziyaret normal sayılır. Çocuk hasta olursa annesinin ona bakıp hizmet etmesi daha uygundur. Annesinin evi