KADINLARIN HARAM VE HELAL OLANLARI

Neslin bekası ve dünya hayatının devamı için İslâm dini evlenmeyi meşrû kılmıştır. Yalnız rastgele herkes istediği kadınla evlenemez. Kendisiyle evlenmenin helal olduğu kadınlar olduğu gibi haram olan kadınlar da vardır.

Haram olan kadınlar da iki kısımdır:

1 - Müebbeden haram olanlar.

2 - Muvakkatan haram olanlar.

Müebbeden haram olan kadınlar, neseb, rada (süt) veya sıhriyet yakınlığı olan kadınlardır. Bunlar nesep cihetiyle, anneler, nineler, kızlar, kızların kızları, hemşireler, halalar, teyzelerdir. Bunlar aynı zamanda rada, yani, süt cihetiyle de haramdırlar.

Resûl-i Ekrem (S.A.V.) buyuruyor ki:

"Neseple haram olanlar süt yolu ile de haramdırlar."

Yalnız bir kadın, süt verdiği çocuğun babasına ve kardeşlerine haram değildir.

Sıhrıyet, yani evlenmek akrabalığıyla haram olanlar da şunlardır: Kayın valide, yani zevcenin annesi, ninesi, (hem ana hem baba cihetiyle) üvey kızlar, üvey analar ve gelinler, yani oğlunun veya torunun zevceleri.

Neseb ve rada sebebiyle haram olan kadınlar için iki kaide vardır. Birincisi akraba kadınlar haramdır. Ancak amca, hala ve teyze çocukları müstesna ikincisi usul, furu ve usulun ilk furuu.

Muvakkaten haram kadınlar:

1 - Başkasının nikâhı veya iddeti altında bulunan kadınlar:

2 - Üç talâk ile boşanmış olan zevcesi. Çünkü böyle bir