varsa meselenin vufku, ilk meseleye çarpılacaktır.

südüs nısıf südüs südüs

----------------------------------------------------------

iki cedde uht lehüma uht lehü uht liümm 2x6=12

6 18 6

südüs sülüsan südüs

-------------------------------------------------

uht liümm uht lieb uht lieb cedde 6

1 2 2 1

Aralarında tevafuk bulunmayıp tebayün varsa, ikinci ölünün meselesinin tümü önceki ölünün meselesinin tümüne çarpılır.

sümün K.

-----------------------------------------------------

karı oğul oğul oğul kız 8x8=144

18 36 36 36

südüs K.............................

-------------------------------------------

anne kardeş kardeş kardeş

3 5 5 5

Şayet üçüncü kişi ölürse, ilk iki mesele bir tek mesele kabul edilecektir ve aynı şekilde devam edilecektir.