"FEVAT"

Fevat: Haccın zamanına yetişememektir. Kurban gününün fecri doğduktan sonra Arafata gelen kimse Hacca yetişmemiş olur. Böyle bir kimse ihramdan çıkmak isterse Umre menasikini ifa eder. Yani tavaf ve sa'y eder, sonra traş olur veya saçını kısaltır. Ertesi sene haccını kaza eder. Ve kaza edeceği zaman kurban kesmesi icap eder, hacca yetişmemiş olan kimse kırana niyet etmiş ise kaza edeceği zaman kendisine üç kurban düşer. Birincisi yetişilmediği için, ikincisi yetişilmeyen haccı kıran için, üçüncüsü de kaza ile ifa edilen haccı kıran içindir.

HEDY

Hedy, Harem dahilinde kesilmesi istenen kurbandır. Bu da üç kısımdır.

A) Hedyül-Tatavvü', Sırf Allah için Hac veya mutemirin nafile olarak kesmek istediği kurbandır. Resûlü Ekrem (S.V.)'in Haccetül-Veda'da yaptığı gibi.

Bu çeşit hedy'in Allah nezdinde makbul olabilmesi için fakirlere bir miktar verilmesi lazımdır.

B) Hac veya Umre'de işlenen cinayetten veya vacibin terkinden veya ihsardan dolayı vaki olan noksanı telâfi etmek için verilmesi gereken cebir kurbanıdır.

Cebir kurbanını veren kimsenin ondan yemesi caiz olmadığı gibi, zenginlere yedirilmesi de caiz değildir.

C) Nezir kurbanı. Harem hududunda mevcud bulunan kimse, bir kurbanı kesmek için nezrederse kesmesi vacib olur. Ondan yemesi de caiz değildir.

Kurban ancak dört sınıf hayvandan caizdir. Deve, sığır, keçi ve koyun. Keçi ve koyun birer şahıs için, deve ve sığır ise yedişer kişi için olur.