CİNAYET

Hac farizesini eda etmek isteyen kimsenin haccın farz, vacip, sünnet ve yasaklarını bilmesi ve gereğini yapması gerekir. Yoksa farzı terk ederse haccı fasid olur ve tekrar bir sene sonra haccı iade etmesi lazım olur ama vacibi terk ederse günahkâr olur ve aynı zamanda ceza vermesi da gerekir. Yasak işlerse, cima gibi bir şey ise yine haccın fesadına vesiyledir, başka bir şey ise cezayı gerektirir. Bunun için bunları açıklamak zorundayız.

Bir kimse ihramın yasaklarından birini yapar veya hac ve Umrede vacib olan bir şeyi terk ederse kendisine ceza düşer. Fakat ceza düşmekle beraber, bilerek o yasağı işler veya vacibi terk ederse günaha girer. Tevbe etmesi lazımdır.

İmam-ı Nevevi diyor ki: "Bazı cahiller bu yasaklardan birisini yapar. Nedenini beyan ederken de "cezası ne ise vereceğim" der. O zannediyor ki: Ceza vermekle günahdan kurtulmuş olur. Halbuki bu çok yanlıştır. Ceza vermek, yasağı işlemesini mübah kılmaz."

Cinayet kısmı dört mebhasa ayrılır:

1 - Elbise ve muhrimin vücuduyla ilgili meseleler,

2 - Av ve onunla ilgili meseleler,

3 - Cinsi mukarenet ve mukaddimeleri,

4 - Hac veya Umrenin bir vacibini terketmektir.

BİRİNCİ MEBHAS

Birinci cinayet elbise giymek, koku ve yağ sürünmek, traş olmak gibi cinayetleridir. Traşın yasak olması ve üzerine terettüp