Fecre kadar Müzdelifede kalır, sabah namazını kıldıktan sonra Müzdelifeden Mina'ya doğru hareket eder. Fakat gece yarısından sonra Müzdelifeyi terk edebilir. Hanefi mezhebine göre fecre kadar kalmak vacibtir.

Minada o gün (bayram günü) Cemretül-Akabe (Büyük şeytan) ye yedi taş atar.

Sonra traş olur. Hanefilere göre saçının dörtte birini, Malikiye göre tamamını traş etmesi lazım ise de, mezhebimizde, saçından üç tel bile kesse kâfi gelir. Traştan sonra kadına yaklaşmak müstesna, diğer haram olan hususlar artık mübah olur.