dahilinde veya Mescidü'l-haramın damı üzerinde Kâbe tavafı mümkünse tavaf yapılabilir.

8 - Tavafın yedi şavt olması. Yedi şavttan bir karış bile eksik olursa tavaf muteber değildir. Bir kimse, sayı hususunda şüpheye düşecek olursa namazda olduğu gibi azını kabul eder ve geri kalanını tamamlamalıdır.

9 - Tavaftan başka bir maksat bulunmayacak. Bir kimse, tavaf esnasında, mesela alacaklısını görür ve ona görünmemek için tavafa devam ederse, tavafı muteber değildir. Tavafü'l-İfade için niyet şart değildir, fakat Tavafü'l-Veda' için şarttır. Tavaf esnasında kişinin uyuması, yemek yemesi, su içmesi, yatması ve konuşmasında bir sakınca yoktur. Mesela yaşlı bir kimsenin yürüyerek tavaf yapması zor olduğundan sedye üzerine kendisine tavaf ettirilir ve bu esnada uyusa tavafı sahihtir.

10 - Tavafü'l-İfade'nin muayyen bir zamanda yapılması, vakti bayram gecesinin yarısından başlar, hayatın sonuna kadar devam eder.

Tavafta Peygamber (S.V.)'den vârid olan duaları okumak, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmekten daha efdaldir. Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek de Peygamber (S.V.)'den varid olmayan duaları okumaktan daha efdaldir.

TAVAFIN SÜNNETLERİ

Tavafın sünnetleri ondur:

1 - İdtiba (tavafda sağ omuzu açık bırakmak) yapmak.

Akabinde sa'y bulunan tavafül-Kudum, tavafül-Umre gibi, her tavafın bütün şavtlarında idtiba yapmak sünnettir. Tavaf bittikten sonra idtiba bırakılıp sağ omuz kapatılır. Yani tavaf bittikten sonra idtiba yapmak sünnet değildir.

Bazı kimseler bunu bilmedikleri için idtiba'a devam edip tavaf namazını idtiba halinde kılarlar ve kerahata girerler.

2 - Remil (tavafın ilk üç şavtında adımları kısaltmakla beraber omuzları silkelemek ve sür'at göstermektir) Remil esnasında