sonra Kâfirûn, ikincisinde İhlâs sureleri okunacaktır.

5 - Telbiye getirmek. İhramda telbiyeye devam etmek sünneti müekkededir. Telbiye, her iniş ve yokuşta, herhangi bir şeye binildiğinde, arkadaşlarla karşılaşıldığında, namaz kılındığında, seher vaktinde ve camilere girildiğinde sünnet-i müekkededir. Yalnız tavaf esnasında telbiye getirmek sünnet değildir. Erkek için yüksek sesle telbiye getirmek sünnet ise de kadın için mekruhtur.

İhramda bulunan kimse bunları yaptıktan sonra ibadete, zikir ve tefekküre devam eder, gafletten silkinir.

İHRAMIN YASAKLARI

İhramın yasaklarını beş sınıf halinde toplayabiliriz.

1 - Dikili elbise giymek.

2 - Muhrimin vücuduyla ilgili yasaklar.

3 - Av ve onunla ilgili meseleler.

4 - Cinsi mukarenet ve öncüleri.

5 - Günaha girmek ve arkadaşlarla münakaşa, ağız kavgası yapmak.

Şimdi teker teker ve sıra ile bu beş yasağı açıklayacağız.

I - İhrama girecek olan erkek, birisi belden aşağısını, diğeri belden yukarısını örtecek iki futa (büyük havlu) alır ve dikili elbiselerden soyunur. Dikili elbiseleri giymeden üzerine veya sırtına atsa veya bürünse bir beis yoktur. Kürk veya abanın alt tarafını yukarıya ve yukarı tarafını da aşağıya getirmek sûretiyle, sırtına almasında beis yoktur. Aksi taktirde haramdır.

Belden aşağısını örten futa'nın uçlarını birbirine bağlamak veya onu iliklemek veya çatal iğne ile tutturmakta beis