Hüzn-ü gurubîden, ferah-ı seherîden vücûda gelen melekûtî lezzet; Hüsn-ü mücerredden, cemal-i mücellâdan tecellî eden mukaddes zînet birbiriyle imtizac edip ondan çıkan levn-i nûranî, o şark ve garbın kab-i kavseyni olan kâbe-i saadetteki tâk-ı muallasındaki kavs-ı kuzehindeki elvân-ı seb'anın; lacivert ve yeşil levninin timsalini göreceksin. Lâkin ittihad, cehl ile olmaz. İttihad, imtizac-ı efkârdır. İmtizac-ı efkâr, mârifetin şuaıyla olur.

* * *


YÜKSEKTEN BAKMAK İSTEYEN DESSAS BİR PAPAZA CEVAP

Bir adam seni çamura düşürmüş, öldürüyor. Ayağını senin boğazına basmış olduğu halde; istifham-ı istihfafiyle sual ediyor ki;

Mezhebin nasıldır?

Buna cevab-ı müskit, küsmekle sükut edip yüzüne tükürmektir.

"Tükürün o la'înin o hayasız yüzüne!"

Ona değil, hakikat namına şudur:

-Birinci Sual: Din-i Muhammed nedir?

-Cevap: Kur'ân'dır.

-İkinci Sual: Fikir ve hayata ne verdi?

-Cevap: Tevhid ve istikamet.

-Üçüncü Sual: Mezahimin devası nedir?

-Cevap: Hurmet-i riba ve vücûb-u zekattir.

-Dördüncü Sual: Şu zelzeleye ne der?

-Cevap:

لَيْسَ لِ‌ْلاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ الخ

* * *