HAZRET-İ ÜSTAD'IN TASHİH VE TASARRUFLARI HAKKINDA

Bu kitapta yayınlanan bazı eserlerin üzerinde Hazreti Üstad bilahere bazı tasarruflarda bulunmuştur. Bunlardan bazılarını gösteren belgeleri bera-yı malumat arz ediyoruz.

İlk matbu' Münazarat nüshasında, sonradan Hz. Üstad bizzat el yazısıyla "Ekrad" kelimesini "Vilayat-ı Şarkiye" kelimesiyle değiştirdiğini gösteren sayfa..