مناظرات

Münâzarat

Müellifi


Bediüzzaman Said-i Nursî


Not: Muhakemat eseri gibi, Münazarat Risalesi de hem Arabça hem Türkçe olarak 1910'da te'lif edilip 1913'de tab' edilmişlerdir.

"Dine zarar olmasın, ne olursa olsun" başlığından sonra parantez içindeki cümleler bilâhere müellifi tarafından ilave edilmiş ve tarafımızca konulmuştur. -Naşir-