6- Ölse de meyve ve sebze kurdu.

7- Müteneccis çamur ile inşa edilen duvar üzerine serilen elbise. Çünkü köylerde, bahusus ovalarda bundan sakınmak mümkün değildir.

8- Çok da olsa sinek pisliği.

9- Camilerde hasır ve sergilerin üzerindeki kuş ve serçe pisliği. Bunun da iki şartı vardır.

a- Bilerek ve kasıtlı olarak ona basmamak.

b- İki tarafdan biri yaş olmamak.

10- Et ve kemik üzerinde kalan kan. Binaenaleyh et yıkanmadan tencereye konulduğunda, suyun rengi değişse de af vardır. Fakat et yıkanırsa ondan sızan su, duru olmayınca tahir olmaz.

11- Köpek ve domuzun kılı müstesna, necis olan kıl. İnsanın elbisesine yapışırsa onunla namaz kılmakta beis yoktur.

12- Uykuda olan kimsenin midesinden çıkması muhakkak olan salya. Mideden çıktığına alâmet sarı olması ve fena koku vermesidir. Bu salya her ne kadar necis ise de onunla mübtela olan kimse için af vardır.

13- Harmanı döven hayvanların pislikleri.

14- Deveci, çoban ve hayvanlara yem veren kimse için hayvan gevişleri.

15- İnek, keçi ve koyun sağılırken süte düşen, mayi olmayan pislikleri. Süte düşen mayi veya harici bir necaset olursa onda af yoktur. Yalnız şuna dikkat etmek lazımdır ki: Sağılan hayvanın mayi olmayan pisliği süte düşünce, zaman kaybetmeden onu çıkarmak ve onu çıkaran (el gibi) bir şeyi tekrar batırmadan evvel yıkamak lâzımdır.

16- Köpek ve domuzun kanı müstesna, az olan kan. Yalnız pirenin kanı çok da olsa üç şart ile af vardır.

a- Kendisi veya başkası tarafından çoğaltılmamış olmak.

b- Yabancı bir şey ile karışmamış olmak.