Ondan sonra, ihram halinde Zilhiccenin sekizinci gününe kadar Mekke'de kalır. Bol bol ibadet ve taat eder. Fakirlere yardım elini uzatır. Çünkü burada ibadet ve sadakaların mükâfatları kat kattır.

Resûlü Ekrem (S.A.V) buyuruyor ki:

"Bu Mescidimde kılınan bir namaz, başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır. Mescidül-Haram