ve bilahare kaza etmesi gerekir. Bir kimse oruç niyetini getirip bütün gün uyursa orucu sahihtir. Fakat baygın kalırsa orucu sahih değildir. Ama az da olsa kendine gelirse orucu sahihtir.

Aklı başında olan kimse oruç niyetini getirir fakat az da olsa gündüz kendisine delilik gelirse orucu bozulur.

ORUCUN SAHİH OLABİLMESİNİN ŞARTLARI

Orucun sahih olmasının şartları dörttür:

l) Zamanın oruç tutmak için elverişli olması. Geceleri, Ramazan-ı şerif bayramıyla Kurban bayramı ve bunu takip eden teşrik günleri ve şek günü oruç tutmak için elverişli olmadıklarından oruç tutmak sahih değildir. Şek günü, Şaban'ın otuzuncu günü olup, Ramazan ay'ı görüldü diye söylendiği halde, görüldüğüne dair şahitlik yapan kimsenin bulunmadığı gündür.

Şabanın onbeşinden evvel nafile olarak oruç tutan bir kimse, oruç tutmadığı bir günü şek gününde kaza edebildiği gibi, pazartesi günleri ile, perşembe günleri oruç tutmayı adet edinen kimse de şek günü oruç tutabilir ve onda bir sakınca yoktur.

2) Müslüman olmak.

3) Mümeyyiz olmak.

4) Hayız ve nifastan temiz olmak.

ORUC'UN FARZLARI

Oruc'un farzları ikidir:

A) Niyet getirmek. Resûlüllah (S.A.V.) buyuruyor:

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Ameller ancak niyetlere göredir." Yani amellerin sıhhatı niyete bağlıdır. Namaz, oruç ve ibadetler için niyet getirilmezse