Íاوتوز برنجى مكتوبڭ|@

Íيگرمى بشنجى لمعه‌سى|@

Íيگرمى بش دوادر|@

* (خسته‌لره بر مرهم، بر تسلّى، معنوى بر رچته، بر عيادة المريض و گچمش اولسون مقامنده يازيلمشدر.)|@

* سعيد النورسى|@

* ٣٥٣١ ه‌|@